80. léta
The 1980's

Kameninové plastiky, keré v této době převažují v mé tvorbě jsou menších rozměrů a přestávám používat glasuru. Jsou figurativní, ale větší část vždy tvoří prostředí, např. krajina. Na sympoziu 1988 v Karlových Varech se opět vracím k porcelánu. Věnuji se hodně také užitému porcelánu koncem 80. let.

My work consists mostly of smaller stoneware plastics. I almost stopped using glaze. The statues are figurative but the figures are always set in some surroundings, e.g. a landscape. In symposium in Karlovy Vary in 1988 I returned to porcelain again. At the end of the 1980's I also created applied porcelain art.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování