70. léta
The 1970's

VŠUP jsem dokončila v roce 1973. Diplomovou práci jem prováděla v porcelánce, kde jsem se seznámila zejména s technikou litého porcelánu. Také po ukončení školy jsem pokračovala v této technice, která využívá sádrových forem. Druhá část dipl. práce byla figurativní, modelovaná z kameniny. Pro figurativní plastiky jsem používala dříve kameninu tmavočervené barvy, glazovanou bílou glasurou.

I graduated from The Academy of Applied Arts in 1973. While I was working on one part of my graduate work in a porcelain plant I got to know the technique of liquid porcelain mass. After graduation I continued using this technique, which is based on work with plaster moulds. The other part of my project were figurative plastics. For such figurative plastics I used dark stoneware with white glaze.
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo photo photo photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování